Loading...

پاکت میوه و خشکبار

پاکت گراف 70گرمی مخصوص میوه و خشکبار در سایزهای مختلف
5,500تومان

قیمت پاکت ها کیلویی 5500تومان به صورت عمده فروشی میباشد
زیر 100کیلو کیلویی 6000تومان میباشد
زیر 30کیلو کیلویی 7000تومان میباشد