Loading...

پاکت میوه و خشکبار

پاکت گراف 70گرمی مخصوص میوه و خشکبار در سایزهای مختلف
6,000تومان

قیمت پاکت ها کیلویی 6000تومان به صورت عمده فروشی میباشد
زیر 100کیلو کیلویی 7000تومان میباشد
زیر 30کیلو کیلویی 8000تومان میباشد
سایز های 100گرمی و 200گرمی کیلویی1000تومان گران تر از بقیه سایز ها میباشد