Loading...

پاکت دارویی

مخصوس قرص .کیلویی 7000تومان زیر 50کیلو کیلویی 8000تومان
7,000تومان

جنس کاغذ سقید 70گرمی

مناسب برای بسته بندی قرص و بذر محصولات کشاورزی بصورت خرده فروشی